Výrobné linky – Senica

Priečne deliaca linka STAM – L1

Výrobky: tabule a prístrihy

Pozdĺžne deliaca linka STAMCO – L2

Výrobky: zvitky a pásky

Pozdĺžne deliaca linka STAM – L4

Výrobky: zvitky a pásky

Lisovacia linka – L3 WEINGARTEN

Výrobky: nástrihy a výrobky lichobežníkového tvaru

Lisovacia linka – L5 FAGOR

Výrobky: lichobežníkové, pravouhlé a tvarové nástrihy

Lisovacia linka – L6 FAGOR

Výrobky: nástrihy a výrobky lichobežníkového tvaru

Ručné nožnice

Výrobky: tabule a prístrihy