Naša spoločnosť

ArcelorMittal Gonvarri je servisné centrum – Steel Service Centre ( SSC ) pre spracovanie plochej valcovanej ocele a hliníkových zvitkov do tabúľ a tvarových nástrihov. Naše servisné centrum je navrhnuté tak, aby poskytovalo všetky druhy výrobkov pre potreby výrobcov automobilov a iné priemyselné odvetvia.

Ponúkame všetky typy spracovávaných výrobkov od malých zvitkovpásoktabúľ po pravouhlé a lichobežníkovité nástrihy rôzneho tvaru.

Vybavenie:
2 pozdĺžne deliace linky : Stamco L2 a Stamco L4
1 priečne deliaca linka : Stam L1
3 lisovacie linky : Weingarten L3, Fagor L5 a Fagor L6
1 hydraulické nožnice : ručné nožnice

Sklady: 30 000 t v kvalite pre výrobcov automobilov a priemysel

Zastúpenie na trhu: Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, ale aj Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko a krajiny Balkánu

Zákazníci: automobilový a všeobecný priemysel ( biela technika, čierna technika, priemysel a stavebníctvo )

Dcérska spoločnosť

100% dcérskou spoločnosťou AMG Senica a je spoločným podnikom medzi ArcelorMittal 50% a Gonvarri 50%. Gonvauto Nitra je komerčným názvom spoločnosti ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o.

Zákazníci: Automotive – automobilový priemysel – 100% výrobcovia automobilov a ich dodávatelia
Typ materiálu: oceľ a hliník
Trhy: Slovensko
Rozloha: 105,000 m2 pozemok, zastavaná plocha a výrobné priestory 10,000 m2
Počet zamestnancov: až do 20
Vybavenie: 1 hybridná BLK linka, Automatizovaný sklad

  • Priečne delenie
    Strihanie zvitkov na tabule pravouhlého tvaru
  • Lichobežníkové delenie
    Strihanie zvitku na tabule lichobežníkového tvaru
  • Výroba tvarových nástrihov
    Delenie a lisovanie zvitku na tabule rôzneho tvaru