Zdravie a Bezpečnosť

Cieľ ArcelorMittal Gonvarri : Nulová úrazovosť

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prioritou číslo jeden našej spoločnosti.

Cesta k nulovej úrazovosti:

  • Aktívne sa podieľame na dosiahnutí cieľa : žiaden smrteľný úraz, pracovný úraz a žiadna nehoda.

Deň zdravia a bezpečnosti:

  • Pravidelne organizujeme aktivity na zvýšenie povedomia a prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečný podnik:

  • Od r. 2013 sme držiteľom certifikátu “Bezpečný podnik” udelený Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.